Центробежен компресор с хоризонтално разделен корпус


Центробежният компресор с хоризонтално разделен корпус от серии "RM", "RPI' и "Roots H" на Howden предлага устойчивост, доказана функционалност и отличаващ се експлоатационен живот. Произвеждаме  широка гама от многостъпално конструирани агрегати за кислород, нискотемпературни течности, корозивни атмосфери и много други специални приложения.

Компресорите на Howden са с доказан опит в надеждната функционалност в много индустриални ситуации, включително в нефтогазови, стоманодобивни, химически заводи и електроцентрали.