Центробежен компресор с интегрирано задвижване


В нашата серия RKB центробежни компресори с интегрирано задвижване централното нискоборотно зъбно колело задвижва един или повече вала с конзолно окачени работни колела, с което се постига машина с много компактни размери. Разработихме съвсем нова група от степени на работни колела, която допълнително подобрява постигнатата вече ефективност на компресорите с интегрирано задвижване, а индивидуалните степени или отделения могат да бъдат снабдени с регулируеми входни направляващи лопатки и междинни охладители.