Вертикален компресор


Нашите вертикални компресори са проектирани за работа с широк диапазон от газове, затова могат да бъдат използвани в много приложения и индустрии. Компресорите с вертикалено разделен корпус осигуряват най-високи изпускателни налягания спрямо които и да е други от гамата ни  центробежни компресори.