Центробежни вентилатори


От нашата обширна серия центробежни вентилатори можем да доставим продукти, които да задоволят изискванията на широк спектър от приложения, при които индустриалният вентилатор е необходим за създаването на въздушен или газов поток.

Ако е наличен набор от изисквания за вентилатор за конкретно приложение, има възможност в гамата от вентилатори на Howden да има продукт, който директно да се използва или да се адаптира към съответния процес. Ако няма съществуващ подходящ продукт, ние разполагаме със знанията, опита и способността да проектираме ново продуктово решение, което да отговаря на изискванията. 
Няма продукти в тази категория.

Обратно към всички категории Howden