Mono


Парната турбина модел MONO е цялостно решение за мощности до 6000 kW.

Парните турбини от серия MONO се характеризират със здрава конструкция и висока степен на надеждност. Те са идеални за работа с наситени пари. Конструирани са за употреба като кондензационни турбини или турбини с противоналягане като комбинацията от различни интегрирани редукторни модули което дава възможност за широк спектър от приложения. 

Mono парна турбина е налична в следните серии:

AFA - Едностъпална с монолитно изработено работно колело
CFR - Монолитно изработено работно колело  Curtis за радиален поток
CBA - Двустъпално монолитно изработено работно колело  Curtis