Диафрагмени компресори


Диафрагмените компресори на Howden от серия "D" са създадени през 1916 от Henri Corblin. Фирмата, която той е съосновал сега е част от организацията на Howden.

Диафрагмената компресия е технологичен избор за всяка ситуация, в която се изисква пълна херметична сепарация, например при обработка на редки, токсични, запалими, експлозивни или радиоактивни газове.