Реципрочен компресор


Реципрочните компресори на Howden от серии "C" и "P" обхващат обширен диапазон от обеми и налягания. Серията Thomassen "C" са едни от най-големите компресори в света. При наличието на компресори, монтирани в инсталации с 17MW мощност, те са агрегати, които са подходящи за тежки работни условия и високи мощности. Там, където технологичните процеси използват по-малки капацитети, предлагаме нашата серия "Burton Corblin P" – изцяло интегриран пакет с внедрени контролни системи, регулиращо оборудване и всякакви допълнителни модули и спомагателни комплекти, които обстоятелствата изискват.  Серията "P" се доставя готова за монтаж и пуск