Въздушни топлообменници


Ротационните регенеративни въздушни топлообменници са с доста по-намален размер и цена в сравнение с тръбните или пластинчати топлообменници.

Въздушните топлообменници на Howden са конструирани да изпълняват Вашите изисквания. Изработваме двусекторни, трисекторни и четирисекторни конструкции. Освен това можем да предложим пакетни решения за вертикално или хоризонтално разполагане.

Нашата доказана VN уплътняваща система допринася топлообменниците да са с минимални течове, с което значително да се намалят работните разходи. Другите предимства на VN дизайна включват централна задвижваща система,много добри почистващи системи и лесна поддръжка.

Чрез специализирания ни софтуер можем да моделираме и прецизно да предвидим работните и разходни предимства на нашите предложения. Екологичните съображения и енергийните разходи налагат повече от всякога да се осигуряват въздушни топлообменници, които да работят на оптимални нива.  

Няма продукти в тази категория.

Обратно към всички категории Howden