Индустриални пакетни топлообменници


Предварително проектирани индустриални пакетни топлообменници

Въздушни топлообменници предназначени за всякакви работни условия

 

За първи път се проектират ротационни регенеративни топлообменници като се обръща специално внимание на икономическите и екологични норми .

Предварително проектираният пакетен топлообменник на Howden предлага ниско ниво на течове, по-добри топлинни характеристики, значително подобрени способи за почистване, лесна поддръжка и изключителна дългосрочна надеждност.  Нашите проучвания през последните години бяха продиктувани от глобалната нужда за намаляване на производствените разходи и свеждането до минимум на влиянието върху околната среда. Тези индустриални топлообменници съчетават разработки, които са доказали качествата си в много критични ситуации.

При замяна на топлообменник в съществуваща инсталация, ние осигуряваме ново оборудване, което да съответства на съществуващото,

но същевременно да осигурява значително подобрена ефективност и   мощност. Ние монтираме пакетния топлообменник към съществуващите фундаменти, тръбни разводки, електрически захранвания и други съществуващи инсталации на обекта, предоставяйки ценни преимущества, свързани с производителността и надеждността при минимални разходи и поддръжка. 

Няма продукти в тази категория.

Обратно към всички категории Howden