Продукти WearFil

Абразивоустойчиви тръбнофлюсови телове за наваряване
WEARFIL 59 е самозащитен тръбнофлюсов тел с високо съдържание на хромкарбиди, приложим при голямо минерално износване. Подходящ е за наваряване на части, подложени на висока абразия във влажна среда. Дебелината на наварения метал не трябва да превишава 10мм (което означава 2-3 слоя). Навареният слой е устойчив при малки натоварвания на удар.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За наваряване на помпи, смесителни лопатки, бетон помпи, конвейерни винтове, работни колела, шнекове, самосвални легени.
Намира приложение за наваряване на детайли на съоръжения в открити рудници, в циментовата, бетонната и тухларната промишленост, минната промишленост. Подходящ за наваряване на шнекове, цимент помпи, бетон помпи, смесителни лопатки, мелещи лопатки, режещ ръб на кофи на земекопни машини и износоустойчиви плочи.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Намира приложение за наваряване на детайли на съоръжения в открити рудници, в циментовата, бетонната и тухларната промишленост, минната промишленост. Подходящ за наваряване на шнекове, цимент помпи, бетон помпи, смесителни лопатки, мелещи лопатки, режещ ръб на кофи на земекопни машини и износоустойчиви плочи.
WEARFIL 65 е самозащитен тръбнофлюсов тел, предназначен за наваряване на детайли подложени на силно абразивно износване. Навареният метал съдържа специални хромови, молибденови, ниобиеви карбиди, които в комбинация постигат изключителна твърдост и осигуряват висока устойчивост срещу абразия. Навареният слой запазва износоустойчивостта си при температура до 800°C. Твърдостта при температура 400°C намалява с около 4%, а при 700°C с около 10%.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се да се използва за инсталации за агломериране, шнекове и доменни пещи.Наименование C [%] Si[%] Mn[%] Cr[%] Ni[%] Mo[%] Nb[%] V[%] W[%] B[%] Твърдост Размер, mm
WEARFIL 59 5,0 1,2 0,4 33,0 59-61 HRC 1,6-2,8
WEARFIL 61 5,2 1,3 0,4 22,0 7,0 + 62-65 HRC 1,6-2,8
WEARFIL 65 5,2 1,0 0,4 21,0 7,0 7,0 1,0 2,0 63-65 HRC 1,6-2,8Удароустойчиви тръбнофлюсови телове за наваряване
WEARFIL 350H е нисковъглероден тръбнофлюсов тел, който образува нисколегиран слой с твърдост от около 32-35HRC. Постигнатият твърд слой е устойчив на удар и натиск. WEARFIL 350H е много подходящ за буферен слой преди наваряване.
Позволява допълнителна машинна обработка. Работи със защитен газ CO2 с дебит 12~15л/мин. Поради ниското съдържание на въглерод, заваръчният шев е без пукнатини.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчваме го за наваряване на ролки за транспортьори и ролки за транспортни ленти, зъбни колела и предавки.
WEARFIL 450H е нисковъглероден тръбнофлюсов тел подходящ за наваряване и възстановяване на зъбни предавки, ескаватори, помпи за високо налягане и други изискващи твърдост на наварения метал 42-45 HRC. Навареният слой е твърд и устойчив на ударни натоварвания.
Работи със защитен газ CO2 с дебит 12~15л/мин. Поради ниското съдържание на въглерод, заваръчния шев е без пукнатини.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчваме го за наваряване на звена на тракови вериги
WEARFIL 700H е нисковъглероден тръбнофлюсов тел, подходящ за наваряване с абразивна и ударна устойчивост. Навареният слой е без пукнатини, твърд и устойчив при температури до 500° C.
При материали трудни за заваряване е препоръчително да се постави буферен слой. Твърдост на наварения метал: 55-56 HRC. Работи със защитен газ CO2 с дебит 12~15л/мин.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчваме го за наваряване на зъби на ескаватори, мелещи лопатки, грейдери и като последен слой, при наваряване на манганови стоманиНаименование C [%] Si[%] Mn[%] Cr[%] Ni[%] Mo[%] Nb[%] V[%] W[%] B[%] Твърдост Размер, mm
WEARFIL 350H 0,15 0,44 1,21 1,71 0,21 32-35 HRC 1,2-2,4
WEARFIL 450H 0,23 0,67 1,66 2,87 0,54 42-45 HRC 1,2-2,4
WEARFIL 700H 0,50 2,81 0,53 7,14 0,47 0,55 55-56 HRC 1,2-2,4Биметални наварени плочи

Биметалните наварени плочи SEWEAR представляват плочи от стоманена база и високолегиран износоустойчив слой. Произведени чрез автоматизиран процес на наваряване, те притежават по-твърд, по-здрав и по-устойчив на износване слой, спрямо постиганите, чрез който и да е друг производствен процес. Качеството им е доказано чрез тестове за абразия ASTM G65 и тестове за ерозия по DIN 50332. Нисковъглеродната стоманена база позволява крайният продукт да се заварява лесно към различни съществуващи структури. Навареният слой осигурява отлични качества спрямо най-тежките условия на работа. SEWEAR е плоча с най-висока концентрация на хромкарбиди Cr7C3 и оптимална карбидна ориентация от всички биметални плочи, предлагани на пазара.

Предимства

  • Лесно изработване на всякакви детайли от износоустойчив материал по размер на клиента;
  • Лесно заваряване към съществуващи метални структури;
  • Отлична устойчивост на абразия;
  • Добра устойчивост при високи температури;
  • Много добра устойчивост на корозия, благодарение на високото съдържание на Хром;
  • Много висока карбидна концентрация;
  • Висока удароустойчивост;
  • Вариращи състав и твърдост, според приложението.